Отзывы о сервере ==1.6.2== Zapraszamy na SkyBlocka i nietylko !!!